Tulkarem Jericho Qalqilya Jenin Nablus Salfit Ramallah Jerusalem Tubas Betlehem Hebron Gaza Strip